Coaching

Schieman Advies, Training en Coaching helpt mensen en teams om het beste uit zichzelf èn hun organisatie te halen. Wij gaan voor kwaliteit en ontwikkeling!

Contact 06 54203873

Over Rob

Rob Schieman is afgestudeerd bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is in 2005 en 2006 opgeleid tot NLP master practitioner aan het Instituut voor Eclectische Psychologie te Nijmegen (IEP). Hij heeft aanvullende leergangen en trainingen gevolgd op het gebied van systemisch werken, transactionele analyse (TA) en gedragsverandering. In de achterliggende 25 jaar van zijn loopbaan heeft hij uiteenlopende teams, professionals, leidinggevenden en medewerkers gecoacht.

Lees meer

Individuele Coaching

Heeft u een nieuwe werkplek of functie gekregen, loopt u vast in uw dagelijkse werk of stuit u tegen andere zaken die een effectief functioneren in de weg staan? Wilt u uw persoonlijke effectiviteit vergroten door specifieke competenties of nieuw gedrag te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van timemanagement, communiceren, leidinggeven, samenwerken of klantgericht werken?

Door middel van coaching kunt u snel en gericht werken aan de verandering die u voor ogen heeft.

Tijdens onze coachingstrajecten werken wij doelgericht aan de gewenste competentie- en  gedragsontwikkeling, passend bij de medewerker, het team en de organisatie.

  1. Kennismaking: Wederzijds vertrouwen en een persoonlijke ‘klik’ zijn essentieel. Samen met de coachee (en zijn leidinggevende) wordt bepaalt aan welke doelstellingen gewerkt wordt. Ook wordt een traject afgesproken over frequentie, locatie en duur van de coachingsbijeenkomsten.
  1. Coachingsbijeenkomsten: Tijdens de coaching sessies werken we gericht aan de doelstellingen die we hebben geformuleerd. Tussentijds wordt door de coachee gewerkt aan (huiswerk)opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook vindt ‘coaching on the job’ plaats.
  1. Afronding: Na afloop van het coachingstraject vindt een eindevaluatie plaats, waarin de behaalde resultaten worden besproken en concrete afspraken worden gemaakt over eventuele vervolgacties.

Team Coaching

Hoe succesvol en effectief is uw team?

Opereren jullie slagvaardig en efficiënt?

Delen jullie kennis en problemen met elkaar?

Mogen verschillen er zijn of worden deze juist als lastig ervaren?

Zijn er onderhuidse spanningen en irritaties waardoor mensen niet langer vanuit het gezamenlijke belang denken en handelen?

Weet men eigenlijk van elkaar wel waar men mee bezig is en hoe men elkaar zou kunnen helpen en versterken?

In uiteenlopende situaties kan teamcoaching zinvol zijn. Bijvoorbeeld bij een (dreigend) conflict. Ook als er niets aan de hand lijkt maar teamprestaties structureel achterblijven, is het zinvol een teamcoach in te schakelen.

Schieman Advies, Training en Coaching kan een programma op maat maken.

Recente opdrachten:

  • Organiseren van een teamdag gericht op groei en ontwikkeling
  • Coaching team in het kader van bevordering teamspirit en feedback

Top 5 Team Frustraties

  1. Gebrek aan vertrouwen
  2. Angst voor conflicten
  3. Gebrek aan betrokkenheid
  4. Ontlopen van verantwoordelijkheden
  5. Te weinig aandacht voor het resultaat

Meer weten wat wij kunnen betekenen voor u?

Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking!

adminCoaching