Hand & Pols Revalidatie Nederland

Norm

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is wereldwijd de meest gehanteerde norm op dit gebied. Een goede kapstok voor een systeem op maat, volledig afgestemd op uw organisatie.

De Europese norm EN 15224 is daarvan afgeleid. Deze norm staat ook wel bekend als de ‘ISO 9001 voor de zorg’.

NEN-HKZ stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. jeugdzorg en kinderopvang). Deze zijn in de vorm van certificatieschema’s beschikbaar gesteld aan het veld. Net als de EN 15224 zijn de certificatieschema’s van HKZ afgeleid van ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een organisatie met een certificaat op basis van een HKZ-schema is daardoor ook gecertificeerd volgens ISO 9001.

Activiteiten

Begeleiding naar certificatie.

Omzetting naar nieuwe ISO 9001:2015 norm.

Onderhoud en verbetering:

  • Kwaliteitsoverleg
  • Digitaal handboek up to date
  • Interne audits
  • Directiebeoordeling

Bijzonderheden

Abonnement Kwaliteitscoördinator

adminHand & Pols Revalidatie Nederland